Course code VU-LAB160

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-VET Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10