Course code VU-LAB160

VU-LAB160 Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Medvirkende: Erik Ropstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: 2 ganger i året, ett høst-kurs og ett vår-kurs. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Høst-kurset undervises og vurderes på høsten.

Vår-kurset undervises og vurderes på våren. 

Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Emnet inneholder 4 uker med teori + 20 timer med praksis. 
Læringsutbytte:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og evne til å kunne diskutere dyrevelferd knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning. Videre skal faget gi innsikt i bruken av forsøksdyr og hvordan man sikrer god velferd for dyr som brukes i vitenskapelig arbeid, samt gi et innblikk i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Etter gjennomføring av faget skal studentene kunne:

 • Ha innsikt i generell etikk og dyrevelferd og de viktigste temaene innenfor fagområdet forsøksdyrlære.
 • Kunne ha en reflektert holdning til etikk og dyrevelferd og se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd.
 • Kjenne til de viktigste forskrifter, regelverk og tilsynsarbeid innen fagområdet.
 • Kunne definere og bruke terminologien innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R-ene".
 • Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk, hvordan man velger art, genmodifisert modell, metoder, anestesi, avlivingsmetode osv.
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom miljø, helse, velferd og kvalitetssikring.
 • Kunne redegjøre for interne og eksterne faktorer som kan påvirke et forsøksdyr og hva det kan ha å si for utfallet i et dyreforsøk, samt hvordan forsøksdyrs helse blir overvåket og hvordan alt arbeid kvalitetssikres.
 • Kunne redegjøre for hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig.
 • Kunne redegjøre for metoder for håndtering, oppstalling, fôring, merkingsmetoder, helsemonitorering, anestesi, smertelindring og human avliving av forsøksdyr (inklusiv fisk) og kunne redegjøre for de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av type metode og type utstyr for håndtering og behandling av forsøksdyr.
 • Kjenne til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer.
 • Kunne peke ut de potensielle helsefarene forbundet med å jobbe med forsøksdyr og hvordan man kan minimalisere disse farene.
 • Ha innsikt i de viktigste faktorene som inngår i driften av en forsøksdyravdeling samt å kunne foreta en enkel evaluering av en avdeling.

Eget skjema for krav for praktisk undervisning.

Læringsaktiviteter:

Høst-kurset går parallelt med Vet335 og Dyr202 og kursdeltakerne kan delta på forelesningene i disse kursene. Undervisningen foregår hovedsakelig i forelesninger, men også filmer, omvisninger og problemoppgaver vil bli brukt.

Vår-kurset er et 100% online-kurs, uten noen forelesninger. Da må pensum læres av studenten selv i egenstudium, ved hjelp av fagstoffet som ligger på Canvas. 

Obligatorisk praksis på 20 timer må tas på en forsøksdyravdeling. Eget skjema må fylles ut. Dette gjelder for både høst-kurset og vår-kurset. 

Læringsstøtte:
Blokkansvarlig og faglærerne vil være tilgjengelige for studentene i normal arbeidstid i kursukene. 
Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Canvas
Obligatorisk aktivitet:

Forelesningene er ikke obligatoriske.

Obligatorisk elektronisk flervalgseksamen.

Obligatorisk individuell skriftlig innleveringsoppgave.

Obligatorisk 20 timers praksis ved forsøksdyravdeling.

Vurderingsordning:

Obligatorisk elektronisk flervalgseksamen.

Obligatorisk individuell skriftlig innleveringsoppgave.

Obligatorisk 20 timers praksis ved forsøksdyravdeling.

Sensor:
Flervalgseksamen blir rettet automatisk i Canvas. Blokkansvarlig vil godkjenne skjemaet for praksis og innleveringsoppgaven. Resultatet blir bestått/ikke bestått. 
Normert arbeidsmengde:
Minimum 304 timer
Overlapp:
Vet335 og Dyr202.
Undervisningstid:

Høst-kurset har 4 uker med forelesninger. 

Vår-kurset har ingen strukturert undervisning. 

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått