Course code VU-LAA339

VU-LAA339 Blå og grønne strukturer i urbane strøk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ingrid Merete Ødegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Ved behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25 deltakere
Undervises i periode:
Januar-mai 2018
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: "Førstemann til mølla"
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to samlinger av tre dager, en i januar og en mai, og i tillegg selvstendige oppgaver. Det blir selvstendig arbeid beregnet til ca. 100 timer utenom kursdagene. Kurset vil inneholde forelesninger, workshops, befaringer og casestudier.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne kunne:  

  • Vurdere helheten (forholdet mellom landskap, økosystem og infrastruktur) i et lite/middels stort nedbørsfelt, og kunne identifisere eventuelle problemområder.
  • Inneha et sett med redskaper for å ta tak i problemstillinger tilknyttet fortetting og flomdempende tiltak.
  • Ha kjennskap til en del aktuelle tiltak for å bøte på flomproblemer med fokus på detaljnivå. Lokal overvannsdisponering (LOD)
  • Gjøre beregninger på aktuelle tiltak i små nedbørsfelt.
  • Få kjennskap til aktuell vegetasjon og vekstmedium for blågrønn infrastruktur.
  • Få oversikt over lov- og regelverk, bl.a. Plan og bygningsloven, som kan sikre tiltak på plannivå og i detaljprosjekter samt kjennskap til relevante normer og veiledninger.
  • Få innblikk i hvordan de blågrønne strukturene kan forvaltes på ulike nivåer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, workshop, prosjektarbeid, selvstudium og utferd.
Pensum:
Listen er under utarbeidelse
Anbefalte forkunnskaper:
Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå og noe naturfaglig grunnkunnskap og kjennskap til kursets tematikk
Obligatorisk aktivitet:
6 dager med samlinger.  
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave
Sensor:
Intern og ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Ca 40 timer tilstedeværelse på samlinger, resterende tid til selvstudium og prosjektarbeid (totalt 150 timer)
Opptakskrav:
GSK eller realkompentanse.
Undervisningstid:
Ca 40 timer tilstedeværelse på samlinger, resterende tid til selvstudium og prosjektarbeid (totalt 150 timer)
Eksamensdetaljer: :