Course code VU-LAA330

VU-LAA330 Etter - og videreutdanningskurs i grøntanleggsforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ingjerd Solfjeld
Medvirkende: Tore Edvard Bergaust
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: En gang
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20 studenter
Undervises i periode:
Oppstart høsten 2016 Avslutning våren 2017
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2017V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset fokuserer på praktisk anvendelse av teoretiske kunnskaper om økosystemtjenester i forvaltning av offentlige grøntanlegg. Kurset består av to samlinger med forelesninger og gruppearbeid, samt en obligatorisk innleveringsoppgave som kan ha form av en rapport, en artikkel, del av et konkurransegrunnlag eller en poster. Det forutsettes stor selvstendighet i arbeidet med oppgaven, men det gis noe veiledning. Grunnlaget for den teoretiske delen ligger i pensum.
Læringsutbytte:
Kurset skal kvalifisere deltakerne til å forstå hvordan økosystemtjenester kan brukes som argumentasjon for verdien av grøntanlegg. Det skal vise hvordan kunnskapen om økosystemtjenester kan brukes innenfor den tredelte forvaltningsmodellen; Politisk, taktisk og operativ forvaltning. Deltakerne skal få innblikk i fremgangsmåter for å samhandle med entreprenør om å optimalisere økosystemtjenester og bli kvalifisert til å implementere dette i kontrakter for drift og vedlikehold av grøntanlegg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og innleveringsoppgave med frivillig presentasjon
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:

Artikler fra tidskrifter RapporterBarton, David Nicholas; Vågnes Traaholt, Nora; Blumentrath, Stefan; Reinvang, Rasmus. Naturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2735-3) 21 s. NINA rapport(1113) NINA

Listen utvides ved kursstart

Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om offentlig forvaltning
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om offentlig forvaltning
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer og innleveringsoppgave
Vurderingsordning:

Innleveringsoppgave

Karakter: bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:
Emnet er under utvikling
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Opptakskrav: master
Undervisningstid:
Strukturert undervisning ca. 35 timer. Selvstendig arbeid ca. 115 timer
Eksamensdetaljer: :