Course code VU-JUS300

VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Gis ved behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 40 deltakere.
Undervises i periode:
April - juni 2015
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: "Førstemann til mølla". Målgruppe er definert i brosjyre og nettoppslag.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner

Læringsutbytte:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne bl.a.:

¿   kjenne til og forstå problemstillinger knyttet til utredning av planer og tiltak

¿   få ajourført kunnskap om de aktuelle lovene, de nye konsekvensutredningsforskriftene

¿   få styrket kompetanse i sitt videre arbeid med plan- og bygningsloven, tilstøtende lover og rettsområder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og diskusjoner
Læringsstøtte:

- Forelesninger

- E-post

- Kontor

- Fronter-tilgang

Pensum:

- Konsekvensutredninger, Fredrik Holth & Nikolai K. Winge(red.)

- Miljøforvaltningsrett, Hans Chr. Bugge

- Forvaltningsrett, Torstein Eckhoff & Eivind Smith

Forutsatte forkunnskaper:
Kurset retter seg mot alle som kommer i berøring med plan- og bygningsretten, først og fremst de som arbeider innenfor planforvaltning, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling i offentlig og privat sektor. Kunnskapen er også sentral for de som arbeider med prosjektering, rådgivning og konsulentvirksomhet når arealplaner og byggeprosjekter skal legges fram for offentlige myndigheter. Kurset vil videre være av interesse for de som arbeider med areal- og bygningsvern, utbygging og infrastruktur.
Vurderingsordning:
Innlevering av skriftlig prosjektoppgave.
Sensor:
Intern og ekstern sensor evaluerer alle oppgaver. Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

Selvstudium: 130 timer

Forelesninger: 25 timer

Undervisningstid:
25 timer fordelt på 4 dager med samlinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått