Course code VU-INN270F

VU-INN270F Business analytics II: Analyse og rapportering med Power BI

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Therese Seljevold
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:

Nettkursets tema er hvordan man utvikler dashbord-løsninger som kan analysere og rapportere bedriftens KPIer i sanntid:

 • Hvordan kombinerer man forskjellige datakilder fra bedriftens informasjonssystemer,
 • Hvordan lager man grunnleggende analyser og visualiseringer i Power BI,
 • Hvordan designer og implementerer man dynamiske dashbord i Power BI,
 • Hvordan man forbedrer bedriften rapporteringsrutiner med dynamiske dashbord-løsninger.

Kurset retter seg til private og offentlige bedrifter som vil komme godt i gang med sine digitaliseringsinitiativer, ansatte som vil kvalifisere seg opp, og til permitterte og arbeidsledige som vil tilegne seg fremtidsrettede evner og ferdigheter innen effektivisering og digitalisering.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kjenne grunnleggende analyse- og visualiseringsteknikker
 • Kjenne forutsetningene og datakrav for grunnleggende analyse- og visualiseringsteknikker

Ferdigheter

 • Kunne utføre grunnleggende analyser og visualiseringer i Power BI
 • Kunne designe og implementere dynamiske dashbord-løsninger i Power BI

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og IKT
 • Kunne bidra konstruktivt i digitalisering- og effektiviseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Videoforelesninger, øvinger med data og programvare, selvstendig arbeid med to prosjektoppgaver
Læringsstøtte:
Canvas og prosjektveiledning
Pensum:
 • Helbæk, M. (2020). Power BI: En kort innføring i Power Query, Power BI Desktop og Power BI-tjenesten. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Anbefalte forkunnskaper:
Arbeidserfaring 
Vurderingsordning:
Mappevurdering, bestående av to prosjektoppgaver (vekt: 50% hver): Bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
50 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Overlapp:
DAT110 (1 stp)
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger: 5 timer
 • Øvinger med data og programvare: 5 timer
 • Prosjektoppgaver: 25 timer
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 15 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått