Course code VU-INN270F

VU-INN270F Business analytics II: Analyse og rapportering med Power BI

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Therese Seljevold
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Nettkursets tema er hvordan man utvikler dashbord-løsninger som kan analysere og rapportere bedriftens KPIer i sanntid:

 • Hvordan kombinerer man forskjellige datakilder fra bedriftens informasjonssystemer,
 • Hvordan lager man grunnleggende analyser og visualiseringer i Power BI,
 • Hvordan designer og implementerer man dynamiske dashbord i Power BI,
 • Hvordan man forbedrer bedriften rapporteringsrutiner med dynamiske dashbord-løsninger.

Kurset retter seg til private og offentlige bedrifter som vil komme godt i gang med sine digitaliseringsinitiativer, ansatte som vil kvalifisere seg opp, og til permitterte og arbeidsledige som vil tilegne seg fremtidsrettede evner og ferdigheter innen effektivisering og digitalisering.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kjenne grunnleggende analyse- og visualiseringsteknikker
 • Kjenne forutsetningene og datakrav for grunnleggende analyse- og visualiseringsteknikker

Ferdigheter

 • Kunne utføre grunnleggende analyser og visualiseringer i Power BI
 • Kunne designe og implementere dynamiske dashbord-løsninger i Power BI

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og IKT
 • Kunne bidra konstruktivt i digitalisering- og effektiviseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Videoforelesninger, øvinger med data og programvare, selvstendig arbeid med to prosjektoppgaver
Læringsstøtte:
Canvas og prosjektveiledning
Pensum:
 • Helbæk, M. (2020). Power BI: En kort innføring i Power Query, Power BI Desktop og Power BI-tjenesten. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Anbefalte forkunnskaper:
Arbeidserfaring 
Vurderingsordning:
Mappevurdering, bestående av to prosjektoppgaver (vekt: 50% hver): Bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
50 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Overlapp:
DAT110 (1 stp)
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger: 5 timer
 • Øvinger med data og programvare: 5 timer
 • Prosjektoppgaver: 25 timer
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 15 timer
Eksamensdetaljer: :