Course code VU-INN260F

VU-INN260F Business analytics I: Forretningsprosesser, effektivitetsmåling og KPIer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Therese Seljevold
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Nettkursets tema er hvordan man kommer fra lean til digitalisering:

 • Hvordan kartlegger man bedriftens forretningsprosesser,
 • Hvordan måler man prosessenes effektivitet,
 • Hvordan sammenfatter man dem i KPIer,
 • Hvordan finner man datagrunnlaget i bedriftens informasjonssystemer,
 • Hvordan automatiserer man bedriftens rapporteringssystemer.

Kurset retter seg til private og offentlige bedrifter som vil komme godt i gang med sine digitaliseringsinitiativer, ansatte som vil kvalifisere seg opp, og permitterte og arbeidsledige som vil tilegne seg fremtidsrettede evner og ferdigheter innen effektivisering og digitalisering.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kjenne bedriftsøkonomiske effektivitetskonsepter
 • Forstå den strategiske betydningen av tidlig KPI-rapportering

Ferdigheter

 • Kunne designe og implementere effektivitetsmålinger for forretningsprosesser
 • Kunne bruke avanserte Excel-teknikker som PowerPivot for å automatisere KPI-rapportering

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og IKT
 • Kunne bidra konstruktivt i digitalisering- og effektiviseringsprosjekter
Læringsaktiviteter:
Videoforelesninger, øvinger med data og programvare, selvstendig arbeid med to prosjektoppgaver
Læringsstøtte:
Canvas og prosjektveiledning
Pensum:
 • Olsen, K. A. (2019). God digitalisering. Oslo: Cappelen Damm.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Anbefalte forkunnskaper:
Arbeidserfaring 
Obligatorisk aktivitet:
 
Vurderingsordning:
Mappevurdering, bestående av to prosjektoppgaver (vekt: 50% hver): Bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser
Normert arbeidsmengde:
50 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Overlapp:
INN350 (1 stp) 
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger: 5 timer
 • Øvinger med data og programvare: 5 timer
 • Prosjektoppgaver: 25 timer
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 15 timer
Eksamensdetaljer: :