Detaljer om emnet VU-IND203

VU-IND203 Prosjektledelse i praksis

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Arnstein Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Gis etter behov.
Begrensning antall plasser:
30 deltakere
Undervises i periode:
Vår 2020 - høst 2020
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Føstemann til mølla-prinsippet.
Emnets innhold:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, utarbeide plan for eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne:

- ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved planlegging, gjennomføring, avslutning  og gevinstrealisering av prosjekter

- ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på

  • kunnskap om organisering, interessenter, målformulering, risikovurderinger, nytte/kostnadsvurderinger, gevinstrealisering

- utarbeidet en prosjektplan for eget prosjekt med tilhørende gevinstplan

Læringsaktiviteter:
  • Forelesninger
  • Øvelser
  • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser
  • Arbeid med eget prosjekt
Læringsstøtte:
  • Øvelser
  • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser
  • Arbeid med eget prosjekt, veiledning fra foreleser
Pensum:

Deler av : Prosjektledning, Tonnquist B. 2018 (ca 300 sider)

Deltakerne får i tillegg en egen kursperm med diverse stoff.

Forutsatte forkunnskaper:
GSK eller relevant realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på samlingene og innlevering av to oppgaver.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave
Sensor:
Intern og ekstern sensor.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK eller realkompetanse
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Fire fulle kursdager

Veiledning fra foreleser ved behov.

Eksamensdetaljer: :