Detaljer om emnet VU-IND202

VU-IND202 Lederskap i prosjekter

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Arnstein Moe
Medvirkende: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Gis etter behov.
Begrensning antall plasser:
20 deltakere
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Føstemann til mølla-prinsippet.
Emnets innhold:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, erfaringer fra egne prosjekter og/eller prosjektporteføljer, samt arbeid i grupper og i plenum.  I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver knyttet til ledelse av prosjekter i egen virksomhet.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne:

 • inneha bred kunnskap om sentrale temaer i prosjektledelse og prosjektkoordinering så vel operativt som strategisk
 • inneha kunnskap om å utføre lederskap i prosjekter
 • være i stand til å gjennomføre og vurdere/evaluere; interessentanalyser, usikkerhetsvurderinger, nytte/kostnadsvurderinger, prosjektmodenhet og prosjektkvalitet  i egen virksomhet
 • kunne organisere og lede virksomheter med prosjektkontor (PMO)
 • kunne kommunisere og markedsføre prosjekter
 • på en effektiv måte bli i stand til å ta ansvar for prosjekter og porteføljer i egen virksomhet
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger
 • Øvelser
 • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser:
  •  Analysere, drøfte, presentere og løse problemer som er knyttet til ledelse av prosjekter i  egen virksomhet
Læringsstøtte:
 • Øvelser
 • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser
 • Arbeid med egne prosjekterfaringer, veiledning fra foreleser
Pensum:
Artikkelsamlinger/kompendium utdelt på samlingene, ca 250 sider. I tillegg PowerPoint gjennomgått på kurset.  
Forutsatte forkunnskaper:
GSK eller relevant realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på samlingene og innlevering av to oppgaver.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave
Sensor:
Intern og ekstern sensor.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK eller realkompetanse
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Fire fulle kursdager

Veiledning fra foreleser ved behov.

Eksamensdetaljer: :