Detaljer om emnet VU-IND201

VU-IND201 Fra idé til prosjekt

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Arnstein Moe
Medvirkende: Asmamaw Tadege Shiferaw
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Gis etter behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 deltakere
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Føstemann til mølla-prinsippet.
Emnets innhold:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med egen ide og utarbeide plan for eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal deltakerne:

- ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie og planleggingen av prosjekter

- ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på følgende:

 • prosjekt i tidlig fase - fra ide til initiering
 • kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering, alternativanalyse og konseptevaluering
 • kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement i oppstartfasen av prosjektet
 • kunnskap om tid og ressursplanlegging, kalkulering, budsjettering og risikovurdering

- ha fått kunnskap slik at de kan utarbeide en prosjektplan for eget prosjekt gjennom bruk av egnet verktøy

Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger
 • Øvelser
 • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser
 • Arbeid med egen idé og eget prosjekt
Læringsstøtte:
 • Øvelser
 • Hjemmeoppgaver med læringsstøtte fra foreleser
 • Arbeid med eget prosjekt, veiledning fra foreleser
Pensum:

Deler av : Projektledning, Tonnquist B, 2018 (254 sider)

Deltakerne får i tillegg en egen kursperm med diverse stoff.

Forutsatte forkunnskaper:
GSK eller relevant realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på samlingene og innlevering av to oppgaver.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave
Sensor:
Intern og ekstern sensor.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK eller realkompetanse
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Fire fulle kursdager

Veiledning fra foreleser ved behov.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått