Course code VU-HET102

VU-HET102 Etologi hos hund, katt og hest

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Anne Lene Hovland, Inger Lise Andersen, Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Annet
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min 21, maks 40
Undervises i periode:
#Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .#
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Medlemmer av Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS) har fortrinnsrett
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet gjennomføres med undervisning i to helgesamlinger, og med individuelle selvstendige oppgaver etter hver samling.

- Samling 1: Forelesninger over følgende temaer innen grunnleggende og anvendt etologi: hvordan atferden utvikles som et samspill mellom gener og miljø/erfaringer

atferdsutvikling/ontogeni

mor-avkomsforhold

sosialisering, lek

nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres

sosialatferd og kommunikasjon

predasjonsatferd

atferdsbehov, stress, frustrasjoner, emosjoner

grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer.

- Samling 2: Atferd hos hund og katt innen de fleste av temaene fra samling 1.

Hver samling gjennomføres med 12 timer forelesninger og 4 timer kollokviearbeid over to dager.

Etter samlingene får deltakerne individuelle selvstendige oppgaver med basis i teorien som er gjennomgått, og skal besvare disse i form av en skriftlig rapport som gis bokstavkarakterer.

Læringsutbytte:
Læringsmål: kunnskap og forståelseEtter kurset skal deltakerne kunne: -Beskrive og forklare de viktigste begreper og prosesser innen etologi (dyreatferd), med vekt på hvordan atferden utvikles som et samspill mellom gener og miljø/erfaringer atferdsutvikling/ontogeni mor-avkomsforhold sosialisering, lek nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres sosialatferd og kommunikasjon predasjonsatferd atferdsbehov, stress, frustrasjoner, emosjoner grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer. -Beskrive og forklare atferd hos hund og katt med basis i grunnleggende etologi, herunder hvilke forskjeller en finner mellom disse to artene. -Læringsmål: ferdigheter -Bruke etologisk kunnskap til å utrede utvalgte sider ved atferd hos hund og katt og beskrive dette i en faglig rapport. Læringsmål - holdninger og etikk -Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i etologi som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon. -Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en treningssituasjon. -Gi motivasjon til å erverve ytterligere kunnskap i etologi etter kurset.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger innen de tematiske områdene dekker kunnskapsmålene. Selvstendige oppgaver dekker ferdighetsmålet. Kollokviearbeid med lærer til stede dekker dels kunnskapsmål og dels holdningsmål. Emnet legges på Fronter. Her vil studentene også finne forelesninger og annet aktuelt lærestoff, samt levere sine selvstendige oppgaver. Mellom samlingene vil lærerne ha kontakt med deltakerne dels via Fronter og dels via e-mail.
Læringsstøtte:
Studentene kan sende e-post til lærere. Fronterharmye aktuelt lærestoff.
Pensum:
Lærebøker i grunnleggende etologi, samt etologi hos hund og katt er pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, minst med generell studiekompetanse. Deltakere med bakgrunn på bachelornivå, f.eks. innen veterinærmedisin, biologi, pedagogikk eller psykologi, vil bli prioritert ved søkertall utover maks.grensen. Bakgrunnskunnskap i etologi er ikke nødvendig.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kjennskap til biologi og erfaring med atferd hos hund og katt er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i all undervisning og kollokviearbeid for å få vitnemål/kursbevis.
Vurderingsordning:
Undervisningen på kurset gis i løpet av to helgesamlinger. Etter hver samling skal det leveres inn en hjemmebesvarelse. Kandidatene får karakter på begge innleveringene, som sammen gir basis for en samlet sluttkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor sensurerer den ene selvstendige oppgaven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Emnet gjennomføres med undervisning i to helgesamlinger, og med individuelle selvstendige oppgaver etter hver samling. - Samling 1: Forelesninger over følgende temaer innen grunnleggende og anvendt etologi: hvordan atferden utvikles som et samspill mellom gener og miljø/erfaringer atferdsutvikling/ontogeni mor-avkomsforhold sosialisering, lek nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres sosialatferd og kommunikasjon predasjonsatferd atferdsbehov, stress, frustrasjoner, emosjoner grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer. - Samling 2: Atferd hos hund og katt innen de fleste av temaene fra samling 1. Hver samling gjennomføres med 12 timer forelesninger og 4 timer kollokviearbeid over to dager. Etter samlingene får deltakerne individuelle selvstendige oppgaver med basis i teorien som er gjennomgått, og skal besvare disse i form av en skriftlig rapport som gis bokstavkarakterer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlapper med HFX130D og HFX221. Studenter som har disse emnene trenger ikke VU-DAT102.
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer Kollokviearbeid: 8 timer 4 dager á 8 effektive timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått