Course code VU-EIE376

VU-EIE376 Eiendom fra A til Å

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Terje Holsen
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annet. Avhengig av markedet
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
01.09.2016 - 31.12.2016
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
¿ Hva er eiendom, herunder bl.a. - Eiendom som rettighet og objekt - Ulike typer eiendom - segmenter og kategorier - En eiendoms verdikjede, bl.a. forholdet mellom forvaltning og utvikling av eiendom - Begreper og uttrykk i verdikjeden - Ulike typer eiendomsutvikling - Grunnleggende eiendomsøkonomiforståelse ¿ Eiendom som - Samfunnsobjekt - Økonomisk objekt - Utleieobjekt - Bruksobjekt - Teknisk objekt - Juridisk objekt ¿ Aktører, roller og oppgaver - Indre og ytre eiendomsbransje - Eiendomsbransjen vs. byggebransjen - Rådgivere ¿ Eiendom og makroøkonomi, herunder bl.a. - Delmarkeder for eiendom - 4Q-modellen ¿ Relasjonsforvaltning og eiendom - Merverdi og verdidifferanse - Forvaltning og utvikling av kunderelasjoner - Bransjeutvikling ¿ Trender i eiendom, herunder bl.a. - Arealeffektivisering - Estetikk - By- og tettstedsutvikling - Energi og miljø ¿ Ulike sektorer - Privat - Offentlig - Frivillig ¿ Casestudium - Gruppeoppgave Modulen avsluttes med (evaluering): ¿ Individuell prosjektoppgave (langsgående) ¿ Individuell eksamen (avsluttende)
Læringsutbytte:

Innføring i ord og begrepet knyttet til eiendom, inngående kunnskap om en eiendoms verdikjede. Kjennskap og befatning med ulike perspektiver for å engasjere seg i/med eiendom. Strukturert oversikt over ulike aktører, fagfelt og roller i bransjen.

Studentene skal etter å ha fullført studiet ha en bredere forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med. Kunne se sammenhenger mellom perspektiver, fagfelt og grenseflater mellom disse, og dermed kunne bidra til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet i disse overgangene.

Studentene skal ha oppnådd en generell og bred bestiller- og utøverkompetanse innen eiendomsfaget.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger på samlinger, utferd/befaring, caseoppgave i grupper, selvstudium og prosjektoppgave/eksamen
Læringsstøtte:
Veiledning under samlingene
Pensum:
 • Forelesningsfoiler (omregnet til cirka 100 sider).
 • Videolenker med forelesninger fra KTH. Vil bli lagt på Fronter etter undervisningsdagene.
 • Senter for eiendomsfag: «Ord og uttrykk innen Eiendomsutvikling» (Kun de relevante uttrykkene er pensum. Se  http://www.eiendomsfag.no/ord-og-uttrykk/) -  ca. 10 sider.
 • Multiconsult, NBEF, NTNU: «Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning ¿ Fasilitetsstyring» (Kun de relevante uttrykkene er pensum. Lastes gratis ned frahttp://www.nbef.no) ¿ ca. 10 sider.
 • Senter for eiendomsfag: «Eiendomsbransjen. En introduksjon ¿». Lastes gratis ned fra http://www.eiendomsfag.no/wp/wp-content/uploads/2012/11/Eiendomsbransjen-en-introduksjon7.pdf - 12 sider.
 • «Arealadministrasjon», August Røsnes, Universitetsforlaget, 2014. Følgende kapitler er pensum (til sammen cirka 101 sider):
 • Kap 1, Introduksjon til arealadministrasjon, ss 15-37
 • Kap 2, Eiendomsrett, særlige tinglige retter, samt bo- og eieformer i fast eiendom, ss 43-60
 • Kap 3, Fast eigedom som romleg fenomen, ss 64-86
 • Kap 4, Formalisering av eigarskap i matrikkel og grunnbok, ss 87-115
 • Kap 8, Hvordan kan arealplaner påvirke fysisk utforming av eiendom? ss 182-194
 • Stortingsmelding 28 (2011 ¿ 2012): Gode bygg for eit betre samfunn, enkelte kapitler (kap. 1 og 2 - cirka 40 sider) (kan lastes ned fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-28-20112012/id685179/?regj_oss=10&ref=search&term=)
 • Artikkelsamling, sammensatt av Senter for eiendomsfag (cirka 50 sider).
 • «Eiendomsforvalteren», Totland og Kristoffersen, Senter for eiendomsfag, ISBN 978-82-998006-1-7, 2012, s. 7 ¿ 11.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse / erfaring fra eiendoms- eller byggebransjen (offentlig eller privat).
Obligatorisk aktivitet:
75 % frammøte til strukturert undervisning.
Vurderingsordning:

L ¿ Langsgående evaluering (eksamen, oppgave)

Skriftlig eksamen 3 timer, tillatte hjelpemidler C2.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
225 timer
Opptakskrav:
Bachelorgrad eller tilsvarende
Undervisningstid:

25 t forelesninger

7 timer utferd/befaring

8 timer veiledede øvinger

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått