Course code VU-DAI210

VU-DAI210 Hesteassisterte intervensjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ingeborg Amalie Pedersen
Medvirkende: Hilde Hauge Langeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Årlig, hver høst.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 15 for oppstart av kurs, Maksimalt 20 studenter.
Undervises i periode:
Høstparallell.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter som har tatt introkurset ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Innføring i begreper, definisjoner og de ulike arbeidsfelt innen helsefremmende arbeid med hest.
 • Oversikt over ulike måter å samarbeide med hesten i helsefremmende arbeid.
 • Eksempler på forskning og prosjekter innen hesteassisterte intervensjoner.
 • Grunnleggende kunnskap om helsefremmende arbeid.
 • Teorier og virkningsmekanismer i hesteassisterte intervensjoner.
 • Kunnskap om hestens egenskaper og kommunikasjonsformer. Valg av egnede individer.
 • Hestevelferd og atferd, og reaksjonsmønstre.
 • Oversikt over ulike brukergrupper og deres behov for tilrettelegging.
 • Ansvar som tilbyder.
 • Eksempler på ulike former for hesteassistert arbeid med forskjellige brukergrupper
 • Oversikt over nettverk, organisasjoner, mulige kjøpere av tjenestene og tilskuddsordninger
Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

Læringsmål: kunnskap og forståelse

 • Beskrive og forklare begreper, definisjoner og de ulike arbeidsfelt innen hesteassisterte intervensjoner
 • Forstå begrepene helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Ha kunnskap om hva en hesteassistert intervensjon består av, hvilke aktiviteter som kan inngå og hvilken kompetanse tilbyderen må ha for å utføre aktiviteter eller terapi med hest for ulike brukergrupper.
 • Ha kunnskap om hestens egenskaper og kommunikasjonsformer, atferd og reaksjonsmønstre som grunnlag for samarbeid med hesten i hesteassisterte intervensjoner.
 • Ha kunnskap om ulike teorier og virkningsmekanismer innen helsefremmende intervensjoner med hest.
 • Kunne beskrive aktuelle brukergrupper og forklare ulike former for aktiviteter med hest og arbeidsmåter for de enkelte gruppene.
 • Kunne beskrive hvordan hesteassisterte intervensjoner bør utformes for den enkelte bruker.
 • Ha kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for utbytte av intervensjonen.
 • Forstå tilbyderrollen og hva det innebærer i forhold til ansvar for hest, bruker, sikkerhet og egne reaksjoner og følelser.
 • Kjenne til eksisterende vitenskapelig dokumentasjon innen temaet og aktuelle organisasjoner som er aktive innen feltet.

Læringsmål: ferdigheter

 • Kunne utforme og tilpasse en hesteassistert intervensjonen til en selvvalgt brukergruppe.
 • Kunne velge riktig hest og sammensetning av intervensjonen utfra faktorer som er viktige for utbytte av tilbudet.
 • Evne til å utvikle et kontaktnettverk innen feltet og i kommunen for å kunne tilby en hesteassistert intervensjon.
 • Evne til å delta i utformingen av prosjekt med hesteassisterte intervensjoner.
 • Evne til å finne fram og vurdere tilgjengelig litteratur på temaet.

Læringsmål - holdninger og etikk

 • Forstå betydningen av å ivareta brukerens interesser under hesteassisterte intervensjoner.
 • Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i hestens atferd som en del av arbeidet med hesteassisterte intervensjoner.
 • Forstå betydningen av å ivareta hestens velferd i hesteassisterte intervensjoner
 • Forstå betydningen av en tverrfaglig tilnærming med kunnskap om hestens atferd og helsekompetanse i hesteassisterte intervensjoner.
 • Gi motivasjon til å spesialisere seg og søke mer kunnskap om samarbeid med hesten i helsefremmende arbeid.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, gruppearbeid, praksisoppgave og selvstudium.
Læringsstøtte:
Individuelle veiledning ved praksisoppgave og semesteroppgave.
Pensum:
Blir oppgitt ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner SEVU, NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
Hestefaglig og/eller helsefaglig/pedagogisk kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, gjennomføring av praksis og gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave, Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven.
Merknader:
Studenter som har tatt tilsvarende introkurs ved andre læresteder (f.eks UiA) kan bli tatt opp hvis det er ledig plass.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Overlapp:
Ingen.
Undervisningstid:
Samlingsbasert, 6 dager.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått