Course code VL-ANED

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS120 Markedsføring EN 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS235 Praktisk endringsledelse NO 5
AOS236 Bærekraftledelse EN 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS300 Mitt lederskap NO 5
AOS325 Moderne organisasjoner EN 10
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Organisasjonsendringer NO 10
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS340 Kvalitativ metode EN 5
AOS341 Kvantitative metoder NO 5
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon NO 5
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
APL108 Introduksjon til arealplanlegging NO 10
APL200 Lokal planlegging NO 15
APL230 Planteori EN 10
APL240 Miljø og planlegging, del 1 NO 5
APL241 Miljø og planlegging, del 2 NO 5
APL260 Store europeiske byer NO 5
APL270 Innføring i planlegging av bærekraftig samferdsel EN 5
APL280 Urban sosiologi EN 5
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring NO 15
APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner EN 15
APL380 Environmental Governance for Planning EN 10
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur EN 5
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
AQX100 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturproduksjon NO 5
AQX110 Akvalabb NO 10
AQX120 Intensiv akvakultur NO 10
AQX201 Fiskehelsebiologi NO 10
AQX251 Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur EN 5
AQX300 Anvendt Akvakultur EN 10
ARK100 Arkitektur og bærekraft I NO 10
ARK110 Arkitektur og bærekraft II NO 10
ARK200 Arkitektur og bærekraft III NO 10
ARK300 Arkitektur og bærekraft IV NO 15