Detaljer om emnet VL-ANED

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-M-VM Spesialpensum 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Forsøksdyrlære NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10