Detaljer om emnet VETTIL301

VETTIL301 Offentlig veterinærmedisin

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Første gang: Studieår 2016-2017
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :