Course code VETTIL300

VETTIL300 Legemiddellovgivning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 6
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :