Detaljer om emnet VETFORSK414

VETFORSK414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2016-2017
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap: Bestått / Ikke bestått