Course code VETFORSK411

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk NO 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap NO 15
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging EN 5
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD211 Videreutdanning i matematikk 2 - Flervariabel kalkulus og differensiallikninger med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
INF200 Videregående programmering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 15
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
BUS306 Vekst- og konkurransestrategier EN, NO 10