Detaljer om emnet VETFORSK410

VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2018-2019
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Introduction to biostatistics: Bestått - E / Ikke bestått