Detaljer om emnet VETFORSK410

VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2018-2019
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Introduction to biostatistics: Bestått - E / Ikke bestått