Detaljer om emnet VETFORSK410

VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Stig Einride Larsen
Medvirkende: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Introduction to biostatistics: Bestått - E / Ikke bestått