VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk

Studiepoeng:3

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Eystein Skjerve

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås