VETFORSK403 Vitenskapelig publisering

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Sabrina Rodriguez Campos, Ida Beitnes Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

  • Bestått/ Ikke bestått