Detaljer om emnet VETFORSK400

VETFORSK400 Introduksjon til biomedisinsk forskning

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi: Bestått / Ikke bestått