Detaljer om emnet VETFORSK400

VETFORSK400 Introduksjon til biomedisinsk forskning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi: Bestått / Ikke bestått