Detaljer om emnet VETFORSK360

VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2019H
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :