Detaljer om emnet VETFORSK360

VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :