Course code VETFORSK360

VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :