Course code VETFORS361-1

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-HV Bacheloroppgave 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
LAA214 Bebyggelse og landskap NO 15
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen NO 5
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder NO 20
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon EN 25
LAA231 Bærekraftig grøntanleggsforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
BUS328 Bærekraftige finansielle investeringer EN 5
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5