Detaljer om emnet VETFARMTOK

VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2014H
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :