Course code VETF361

VETF361 Forskerlinjens seminarserie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Yngvild Wasteson
Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vurdering vår- og høstsemesteret
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: VET-FORSK
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Hensikten med seminarserien er å skape en felles ramme og felles miljø for forskerlinjestudentene samt gi studentene øvelse i framlegging og formidling. Dette er heldagsseminarer med vekt på fag, forskning og forskningsmiljø og avholdes i begynnelsen av hvert semester. Det er obligatorisk oppmøte på 4 seminarer innen avslutning og alle arrangeres av de tillitsvalgte (2) fra Forskerlinjen, i samarbeid med studieadministrasjonen. 1. og 3.seminar arrangeres samtidig slik at alle studentene har ett seminar sammen. Studentene som er på sitt 1. seminar legger frem sine forskningsprosjekter slik det er pr d.d. med tittel, bakgrunn, forskningsdesign, hypotese, materiale og metoder. Studentene som er på sitt 3. seminar skal gi en mer utfyllende presentasjon med mer fokus på resultater og diskusjon og skal samtidig presentere prosjektet sitt med en poster. På denne måten vil de nye studentene høste erfaring fra de studentene som har fullført forskerlinjeåret og det blir et forum for diskusjon, meningsutveksling og informasjon for alle studentene. Veiledere er oppfordret til å delta. 2. seminar har fokus på vitenskapelig forfatterskap. 4. seminar organiseres som «miniprøveforelesning» der studenten holder et 15-20 minutters foredrag om et emne som veileder bestemmer og tildeler 2 uker før seminaret. Emnet skal være utformet slik at det er tilpasset studentens kompetanseområde, men ikke overlapper betydelig med forskerprosjektet og som også vil kreve at studenten tilegner seg ny kunnskap og kan presentere denne. Etter foredraget vil studenten få tilbakemelding fra veileder om hva som var bra, og hvilke områder som må jobbes med videre. Det skal legges vekt på framføring og tidsbruk så vel som oppbygging, forståelighet og målgruppetilpasning. Seminaret holdes som lunsjmøter på instituttet eller som fredagsseminar/annet fagseminar åpent for interesserte.
Læringsutbytte:
Hensikten med seminarserien er å skape en felles ramme og felles miljø for forskerlinjestudentene samt gi studentene øvelse i framlegging og formidling. 
Læringsaktiviteter:
Seminar
Pensum:
Leveres ut i seminaret
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon, Bestått/ikke bestått
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Student ved VET-FORSK
Eksamensdetaljer: :