Course code VETF361

VETF361 Forskerlinjens seminarserie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Yngvild Wasteson
Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: Bestått/ Ikke bestått