Course code VET430

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-STAT100 Statistikk NO 10
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II NO 15
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD211 Videreutdanning i matematikk 2 - Flervariabel kalkulus og differensiallikninger med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-LAA330 Etter - og videreutdanningskurs i grøntanleggsforvaltning NO 5
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak NO 5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs: Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET337 Inseminasjon av produksjonsdyr 3
VET336 Innledende klinikk og dyrevelferd, del 2 NO 27
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET334 Innledende klinikk, dyrevelferd og veterinær samfunnsmedisin, del 1 NO 13.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 10
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 30
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 35
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 35
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
VET326 Prosjektoppgave 40