Course code VET412

VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

Høst uke 34-36

Uke 34/35 Planlegging (på Femunden fjellstue)

Uke 36 Individuell protokollskriving

Uke 36 Statistikk

Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

 

Del I: Klinisk forskningsmetodikk

- Formulere studiens formal bade medisinsk og statistisk

- Populasjon og studiematerial

- Randomisering og stratifisering

- Designtyper i kontrollerte kliniske studier

- Parameter, faktorer og variabler

- Studieprosedyre og monitorering

- Good Practice [GCP, GLP,GSP GPP,GDMP]

- Prinsipper bak beregning av materialstørrelse

- Konstruksjon av observasjonsskjema

- Statistisk analysemodell

 

Del II: Statistisk Analyse

- Bruk av Software JMP

- Presentasjon av resultater

- Ikke-parametrisk og parametrisk estimering

- Ikke-parametrisk og parametrisk ANOVA modell, korrelasjon- og Regresjonsanalyse

- Pasientbestemmelse

Læringsutbytte:
Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/kunnskaper: Utvikle og konstruere en ferdig forsøksplan, Konstruere en statistisk analysemodell mot studiens formål og Utvikle analyse og presentere resultater.
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner, oppgaver og studentpresentasjoner.
Pensum:

Part I:

- Larsen S. Controlled clinical trials, epidemiological studies, basic & laboratory studies, Norwegian School of Veterinary Science 2005

- Pocock SJ. Clinical trials; Wiley & Sons Ltd. 2002.

- Template for CCT trial protocol

Part II:

- Larsen S. Introduction to Medical Statistics, Norwegian School of Veterinary Science 2005.

- Altman DG. Practical Statistics for Medical Research. London, UK: Chapman and Hall; 1990

- JMP/ SAS user manual

Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Del I:

Innlevering og presentasjon av forsøksprotokoll til egen studie

Del II:

Skriftlig eksamen med JMP (3 timer)

Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 29

Kursavgift: 8500 NOK

Normert arbeidsmengde:
130 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått