Detaljer om emnet VET412

VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

Høst uke 34-36

Uke 34/35 Planlegging (på Femunden fjellstue)

Uke 36 Individuell protokollskriving

Uke 36 Statistikk

Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017H
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

 

Del I: Klinisk forskningsmetodikk

- Formulere studiens formal bade medisinsk og statistisk

- Populasjon og studiematerial

- Randomisering og stratifisering

- Designtyper i kontrollerte kliniske studier

- Parameter, faktorer og variabler

- Studieprosedyre og monitorering

- Good Practice [GCP, GLP,GSP GPP,GDMP]

- Prinsipper bak beregning av materialstørrelse

- Konstruksjon av observasjonsskjema

- Statistisk analysemodell

 

Del II: Statistisk Analyse

- Bruk av Software JMP

- Presentasjon av resultater

- Ikke-parametrisk og parametrisk estimering

- Ikke-parametrisk og parametrisk ANOVA modell, korrelasjon- og Regresjonsanalyse

- Pasientbestemmelse

Læringsutbytte:
Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/kunnskaper: Utvikle og konstruere en ferdig forsøksplan, Konstruere en statistisk analysemodell mot studiens formål og Utvikle analyse og presentere resultater.
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner, oppgaver og studentpresentasjoner.
Pensum:

Part I:

- Larsen S. Controlled clinical trials, epidemiological studies, basic & laboratory studies, Norwegian School of Veterinary Science 2005

- Pocock SJ. Clinical trials; Wiley & Sons Ltd. 2002.

- Template for CCT trial protocol

Part II:

- Larsen S. Introduction to Medical Statistics, Norwegian School of Veterinary Science 2005.

- Altman DG. Practical Statistics for Medical Research. London, UK: Chapman and Hall; 1990

- JMP/ SAS user manual

Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Del I:

Innlevering og presentasjon av forsøksprotokoll til egen studie

Del II:

Skriftlig eksamen med JMP (3 timer)

Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 29

Kursavgift: 8500 NOK

Normert arbeidsmengde:
130 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått