Course code VET412

VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

Fall week 34-37

Week 34 Aug 22-26th Planning

Week 35 Aug 29-Sept 2nd Individual protocol writing

Week 36 Sept 5th - Sept 9th Statistics

Week 37 Sept 12th - Sept 15th Scientific writing

Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset:

Formulere studiens formal både medisinsk og statistisk, Populasjon og studieutvalg, Randomisering og stratifisering, Designtyper i kontrollerte kliniske studier, Parametre, faktorer og variable, Studieprosedyre og monitorering, "Good  xxx  Practice¿ [GCP, GLP,GSP GPP,GDMP], Prinsipper bak beregning av materialstørrelse, Konstruksjon av observasjonsskjema, Statistisk analysemodell, Bruk av software (JMP), Presentasjon av resultater, Ikke-parametrisk og parametrisk estimering, Ikke-parametrisk og parametrisk ANOVA modell, korrelasjon- og Regresjonsanalyse og Pasientantallbestemmelse

Læringsutbytte:
Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/kunnskaper: Utvikle og konstruere en ferdig forsøksplan, Konstruere en statistisk analysemodell mot studiens formål og Utvikle analyse og presentere resultater.
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner, oppgaver og studentpresentasjoner.
Pensum:
Pensum er i hovedsak basert på et kompendium skrevet av kurslærer Stig Larsen. Flere referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Studenten må presentere og levere design til en egenstudie og bestå en skriftlig eksamen siste kursdag.

Design-oppgave etter første kursuke må være innlevert før andre kursuke starter.

Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 28

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Undervisningstid:

Fall week 34-37

Week 34 Aug 22-26th Planning

Week 35 Aug 29-Sept 2nd Individual protocol writing

Week 36 Sept 5th - Sept 9th Statistics

Week 37 Sept 12th - Sept 15th Scientific writing

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått