Course code VET412

VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

Fall week 34-37

Week 34 Aug 22-26th Planning

Week 35 Aug 29-Sept 2nd Individual protocol writing

Week 36 Sept 5th - Sept 9th Statistics

Week 37 Sept 12th - Sept 15th Scientific writing

Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset:

Formulere studiens formal både medisinsk og statistisk, Populasjon og studieutvalg, Randomisering og stratifisering, Designtyper i kontrollerte kliniske studier, Parametre, faktorer og variable, Studieprosedyre og monitorering, "Good  xxx  Practice¿ [GCP, GLP,GSP GPP,GDMP], Prinsipper bak beregning av materialstørrelse, Konstruksjon av observasjonsskjema, Statistisk analysemodell, Bruk av software (JMP), Presentasjon av resultater, Ikke-parametrisk og parametrisk estimering, Ikke-parametrisk og parametrisk ANOVA modell, korrelasjon- og Regresjonsanalyse og Pasientantallbestemmelse

Læringsutbytte:
Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/kunnskaper: Utvikle og konstruere en ferdig forsøksplan, Konstruere en statistisk analysemodell mot studiens formål og Utvikle analyse og presentere resultater.
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner, oppgaver og studentpresentasjoner.
Pensum:
Pensum er i hovedsak basert på et kompendium skrevet av kurslærer Stig Larsen. Flere referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Studenten må presentere og levere design til en egenstudie og bestå en skriftlig eksamen siste kursdag.

Design-oppgave etter første kursuke må være innlevert før andre kursuke starter.

Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 28

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Undervisningstid:

Fall week 34-37

Week 34 Aug 22-26th Planning

Week 35 Aug 29-Sept 2nd Individual protocol writing

Week 36 Sept 5th - Sept 9th Statistics

Week 37 Sept 12th - Sept 15th Scientific writing

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått