Course code VET354

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II EN, NO 10
STAT250 Matematisk statistikk NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
STAT200 Regresjon EN, NO 5
STAT100 Statistikk NO 10
SMDHM07-200 Smådyrmedisin NO 8.3
SMDHM07-100 Hestemedisin NO 8.3
SKS303 Skogskjøtsel NO 15
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning EN 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
RØP320 Skogbiometri NO 5
RØP310 Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning NO 5
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS210 Naturveiledning NO 5
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 5
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 10
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PROSJOPPGAVE Prosjektoppgave med muntlig presentasjon NO 40
PRODME06 Produksjonsdyrmedisin NO 16.5
PRAKS02 Obligatorisk praksis NO 0
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk EN, NO 20
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPPE301 Pedagogikk - LUR NO 25
PPPE300 Pedagogikk NO 30
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder NO 15
PPFD303 Fagdidaktikk i realfag 2 NO 15
PPFD302 Fagdidaktikk i realfag 1 NO 15