Course code VET353-4

VET353-4 Dyrevelferd 4

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2024-2025
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: SAMLET VURDERING: Bestått / Ikke bestått