Course code VET353-2

VET353-2 Dyrevelferd 2

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2022-2023
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått / Ikke bestått