VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd

Studiepoeng:6

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen