Course code VET352-6

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
INF200 Videregående programmering EN, NO 10
INF130 Datahåndtering og analyse NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse NO 10
LNG240 Academic Writing EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen EN 10
LAA370 Landskapsøkologi EN 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
LAA320 Utebelysning - Lysdesign NO 10
LAA310 Planlegging og utforming av ferdselsårer i landskapet NO 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
LAA231 Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
HFX209 Evolusjonsbiologi NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
FYS200 Klassisk fysikk NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMDK300 Digital kartografi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10