VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen