Course code VET352-5

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS200 Anvendt foretaksøkonomi NO 5
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS271 Idé og forretningsutvikling NO 5
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 5
BUS305 Strategiutvikling EN 5
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5
BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse EN, NO 5
BUS312 Styring og organisering NO 10
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN, NO 10
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 5
BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel NO 5
BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring NO 10
BUS323 Analyser av råvaremarkeder NO 10
BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring NO 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter NO 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS333 Perspektiver på økonomistyring NO 5
BUS340 Integrert logistikk NO 10
BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap NO 10
CELLEB2 Cellebiologi NO 27
DIF AKVAMED Differensiering i Akvamedisin NO 30
DIF HESTEMED Differensiering i hestemedisin NO 35
DIF PRODMAT Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
DIF PROSJRET Differensiering prosjektretningen NO 10
DIF SMÅDYR Differensiering i smådyrmedisin NO 35
DIFFMS07 Kurs 24 - Flokkmedisin småfe NO 2.5
DIFFPO07 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving NO 2
DIFKPD07 Kurs 28 - Kirurgi produksjonsdyr NO 2
DIFLED07 Ledelse og klinikkdrift NO 3
DIFPAB07 Kurs 21 - Praktisk arbeid i besetning NO 1.5
DIFRDM07 Kurs 10 - Røntgendiagnostikk på smådyr NO 3
DIFROS07 Kurs 20 - Reproduksjon og obstetrikk, smådyr NO 2.5
DIFSASP0 Kurs 8 - Sedasjon, anestesi og smertebehandling NO 1.5
DIFSMSEL Smådyrmedisin - selvstudium NO 3
DIFSTF07 Kurs 25 - Fordypning storfe NO 4.5
DIFVOP07 Kurs 15 - Veterinary ophtalmology (NOVA) NO 3
DPLANF05 Anatomi og fysiologi - Dyrepleierstudiet NO 15
DPLKOM06 Kommunikasjon dyr og menneske NO 10
DPLOSCE Avsluttende praktisk OSCE eksamen NO 20