Course code VET352-5

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II NO 15
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak NO 5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin NO 1.5
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETTIL301 Offentlig veterinærmedisin 3
VETTIL300 Legemiddellovgivning 6
VETPROPED Propedeutisk kurs NO 4
VETPOP-200 Avlslære NO 3
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
VETMATTRY Mattrygghet NO 24
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VETFORSK400 Introduksjon til biomedisinsk forskning EN 5
VETFORSK361 Vitenskapelig lese- og formidlingsseminar 4
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers EN 6
VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi NO 15
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering NO 3.5
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs EN, NO 2
VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN, NO 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET333 Forskningslinjen 30
VET332 Prosjektrelatert retning NO 11.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET327 Forskningsoppgave NO 90
VET326 Prosjektoppgave NO 40
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
VET323 Påsitterpraksis NO 0