Course code VET352-5

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
DPLPRA13 Praksis NO 10
DPLPRA2 Praksisblokk 2 ekstern NO 0
DPLSTF08 Dyrepleierlære og støttefag NO 30
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis 1 NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Intern klinisk praksis 2 NO 35
DYRBIO08 Dyrenes biologi NO 7.5
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN150 Innføring i utviklingsøkonomi EN 5
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi NO 5
ECN201 Econometrics EN 10
ECN202 Innføring i økonometri NO 5
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd NO 10
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt NO 10
ECN222 Makroøkonomi II NO 10
ECN230 Internasjonal økonomi EN 10
ECN260 Landbrukspolitikk NO 10
ECN263 Matvaremarkeder og politikk NO 5
ECN270 Naturressursøkonomi EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN, NO 10
ECN280 Energiøkonomi NO 10
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECN302 Mathematics for Economists EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
ECN311 Microeconomics III EN 10
ECN312 Industri- og markedsstruktur EN 5
ECN320 Makroøkonomi III EN 10
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN331 Internasjonal økonomi og finans EN 5
ECN350 Utviklings- og naturressursøkonomi EN 10
ECN352 Fattigdom EN 10
ECN371 Miljøøkonomi EN, NO 10
ECN372 Klimaøkonomi EN 10
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
ECN450 Utviklingsøkonomi: Metoder og analyse EN 20
ECOL100 Grunnleggende økologi NO 5
ECOL110 Tropisk økologi og biologi EN 10
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10