VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen