VET352-1 Vitenskapelig metode, kommunikasjon og veterinær samfunnsmedisin

Studiepoeng:3

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

  • Bestått/ Ikke bestått