Course code VET339

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN140 Økonomisk historie NO 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS216F Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
MINA414 Workshop EN 1
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave EN, NO 5
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap NO 15
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET403 Vitenskapelig publisering 1
VET352-1 Vitenskapelig metode, kommunikasjon og veterinær samfunnsmedisin NO 3
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET351 Virveldyrets oppbygging og funksjon NO 20
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering EN 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VU-PPMD240 Videreutdanning i matematikk 2 - Problemløsing, tallteori og matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk NO 15
INF200 Videregående programmering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
PPVE210 Veiledningspedagogikk 2 NO 15
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 15
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15