Course code VET339

VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig eller to ganger i året etter ønske.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Av praktiske årsaker og velferd for undervisningsdyrene er maksimalt antall studenter per kurs 12 stk. Kurset kan kjøres flere ganger i året etter studentenes ønske. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: VET. Det er et valgfritt differensieringskurs som er åpent for alle differensieringsretninger. 
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Dette er et frivillig differensieringskurs, tillatt for alle differensierings retninger. Kurset varer i 1 uke og kjøres i høstseemsteret i differensieringsåret. 
Læringsutbytte:

Formål og innhold

Å skape interesse og kunnskaper om de varierte oppgavene en forsøksdyrveterinær har. Vi vil se på hva slags karrieremuligheter en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr og lære studentene å begynne å tenke kritisk og etisk som en forsker. Å øke studentenes kompetanse i praktisk håndtering og enkle metoder (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) og kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) av kanin, rotte og mus. I tillegg til å bli kjent med disse artene som forsøksdyr vil vi også se nærmere på de som kjæledyr.

Opplegg

Dette kurset kjøres som «omvendt klasserom». Det betyr at studentene vil få tilgang til forelesningene i form av instruksjonsvideoer og de må gjennomgå dem og pensum i form av egenarbeid. Samlingene (flipped sessions) med underviser vil bli brukt til gjennomgang av gruppeoppgaver, diskusjon og praktisk arbeid med dyrene / kadaverne.

Del 1: Forsøksdyrlære:

Her fordyper vi oss i faget og ser spesielt på hvilke arbeidsoppgaver en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr.

Del 2: Klinisk undersøkelse/teknikker på levende dyr.

Her jobber vi spesifikt med klinisk undersøkelse og enkle teknikker (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) på kanin, rotte og mus.

Del 3: Kirurgiske metoder:

Her jobber vi spesifikt med kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) på kadavre av kanin, rotte og mus.

Læringsaktiviteter:
Dette kurset kjøres som «omvendt klasserom». Det betyr at studentene vil få tilgang til forelesningene i form av instruksjonsvideoer og de må gjennomgå dem og pensum i form av egenarbeid. Samlingene (flipped sessions) med underviser vil bli brukt til gjennomgang av gruppeoppgaver, diskusjon og praktisk arbeid med dyrene / kadaverne.
Læringsstøtte:
Blokkansvarlig er tilgjengelig å telefon og e-mail mens studentene jobber på egenhånd og deltar på samlingene.
Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet og fagene som er opptakskrav for opptak til NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene (flipped session 1, 2 og 3) er obligatorisk og krever aktiv deltakelse.
Vurderingsordning:
Det er ingen eksamen i dette kurset. 
Sensor:
På basis av oppmøte og aktiv deltakelse på samlingene vil blokkansvarlig gi bestått / ikke besått. Sensur faller siste kursdag. Det blir ikke brukt ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
 30 timer.
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Undervisningstid:
Kurset varer 1 uke, 1 time introduksjon, samling 1 er 4 timer, samling 2 er 7 timer, samling 3 er 4 timer og en avsluttende samling på 1 time. Resten av tiden brukes til egenstudium.
Eksamensdetaljer: :