Course code VET337

VET337 Inseminasjon av produksjonsdyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anette Kristine Krogenæs
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hver vårsemester og hvert høstsemester
Undervises i periode:

Emnet har undervisning i vårsemesteret. Emnet har vurdering i vårsemesteret.

Emnet har undervisning i høstsemesteret. Emet har vurdering i høstsemesteret

Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: VET (de med differensieringsretning: produksjonsdyr og mattrygghet) 
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Innhold

Teoretisk undervisning og praktisk/kliniske øvelser når det gjelder kunstig sædoverføring (KS) hos storfe. I tillegg teoretisk bakgrunn for inseminasjon av småfe og gris.

6 per gruppe på Rudshøgda og 8 per gruppe i Egersund, maks 2 grupper per uke. For studenter på andre retninger enn produksjonsdyrmedisin og mattrygghet må det dokumenteres av arbeidsgiver at studenten har fått et engasjement som inseminatør. Det vil være krav til omfang og varighet. 

Læringsutbytte:

Formål

Å gi de nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne utføre inseminering.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne inseminere storfe etter gjennomført kurs.

Læringsaktiviteter:
Kurs og teori
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:

Følgende studenter kan søke kurset:

1. Kandidater med fordypning produksjonsdyrmedisin og mattrygghet.

2. Kandidater med andre fordypningsretninger som kan dokumentere at de har tilbud om jobb med inseminasjonspraksis.

Det henvises til egne retningslinjer for krav til søknad/tildeling og søknadsskjema.

Vurderingsordning:

4 dager praktisk kurs + teori) 

100 % tilstedeværelse. Praktisk prøve ved avslutningen av kurset.

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfri del blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

Sensor:
Merknader:

HMS

HMS regler setter begrensninger til antall deltakere per kurs. Studentene må rette seg etter regler på slakteriet og anvisning fra underviser.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Eksamensdetaljer: :