Course code VET335

VET335 Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Eirill Catrine Ager-Wick
Medvirkende: Gro Holter, Aud Kari Fauske, Mette Helen Bjørge Müller
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret og avsluttes i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret og vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2021V
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
1 uke teorikurs i 1.semester og 9 timer (3 halve dager) praksis på intern forsøksdyravdeling i 2. semester. Faget godkjennes når både teorikurs og praksis er godkjent.
Læringsutbytte:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og evne til å kunne diskutere dyrevelferd knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning. Videre skal faget gi innsikt i bruken av forsøksdyr og hvordan man sikrer god velferd for dyr som brukes i vitenskapelig arbeid, samt gi et innblikk i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Etter gjennomføring av faget skal studentene kunne:

 • Ha innsikt i generell etikk og dyrevelferd og de viktigste temaene innenfor fagområdet forsøksdyrlære.
 • Kunne ha en reflektert holdning til etikk og dyrevelferd og se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd.
 • Kjenne til de viktigste forskrifter, regelverk og tilsynsarbeid innen fagområdet.
 • Kunne definere og bruke terminologien innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R'ene".
 • Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk, hvordan man velger art, genmodifisert modell, metoder, anestesi, avlivingsmetode osv.
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom miljø, helse, velferd og kvalitetssikring.
 • Kunne redegjøre for interne og eksterne faktorer som kan påvirke et forsøksdyr og hva det kan ha å si for utfallet i et dyreforsøk, samt hvordan forsøksdyrs helse blir overvåket og hvordan alt arbeid kvalitetssikres.
 • Kunne redegjøre for hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig.
 • Kunne redegjøre for metoder for håndtering, oppstalling, fôring, merkingsmetoder, helsemonitorering, anestesi, smertelindring og human avliving av forsøksdyr (inklusiv fisk) og kunne redegjøre for de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av type metode og type utstyr for håndtering og behandling av forsøksdyr.
 • Kjenne til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer.
 • Kunne peke ut de potensielle helsefarene forbundet med å jobbe med forsøksdyr og hvordan man kan minimalisere disse farene.

Etter gjennomføring av den praktiske delen skal studentene kunne:

 • Vise at de kan utføre klinisk undersøkelse, håndtering, fiksering, injeksjonsteknikker og blodprøvetaking på mus og rotte.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår hovedsakelig i forelesninger, men også filmer og problemoppgaver vil bli brukt. Undervisningen vil bli kjørt sammen med dyrepleierstudentene.

Praktisk opplæring (3 halve dager, internt 2. semester) i håndtering, fiksering, klinisk undersøkelse, injeksjonsmetoder og blodprøvetakings metoder på mus og rotte.

Læringsstøtte:
Blokkansvarlig og faglærere vil være tilgjengelig i kontortiden i kursuken. 
Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Canvas
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet og fagene som er opptakskrav for opptak til NMBU.
Obligatorisk aktivitet:

Forelesningene er ikke obligatoriske.

9 timer praksis i 2. semester er obligatorisk og krever aktiv deltakelse. Fravær må tas igjen sammen med en av de andre gruppene eller eventuelt vil det være mulig å sette opp egne dager for studenter som trenger å ta igjen obligatorisk undervisning. 

Vurderingsordning:

Eksamen siste kursdag vil bestå av en flervalgseksamen. Bestått / ikke bestått. Kravet for å få bestått er 50 %. Konten avvikles 4 uker etter sensur. 

Praksis i 2. semester må bestås.

Sensor:
Flervalgstesten rettes automatisk i Canvas..
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen krav til utstyr.

Normert arbeidsmengde:
45 timer.
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium
Undervisningstid:

3 dager med forelesninger, 21 timer.

3 halve dager med praksis, 9 timer.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått / Ikke bestått