Course code VET335

VET335 Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forsøkdsyrlære
Læringsutbytte:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og evne til å kunne diskutere dyrevelferd knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning. Videre skal faget gi innsikt i bruken av forsøksdyr og hvordan man sikrer god velferd for dyr som brukes i vitenskapelig arbeid, samt gi et innblikk i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Etter gjennomføring av faget skal studentene kunne:

 • Ha innsikt i generell etikk og dyrevelferd og de viktigste temaene innenfor fagområdet forsøksdyrlære.
 • Kunne ha en reflektert holdning til etikk og dyrevelferd og se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd.
 • Kjenne til de viktigste forskrifter, regelverk og tilsynsarbeid innen fagområdet.
 • Kunne definere og bruke terminologien innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R'ene".
 • Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk, hvordan man velger art, genmodifisert modell, metoder, anestesi, avlivingsmetode osv.
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom miljø, helse, velferd og kvalitetssikring.
 • Kunne redegjøre for interne og eksterne faktorer som kan påvirke et forsøksdyr og hva det kan ha å si for utfallet i et dyreforsøk, samt hvordan forsøksdyrs helse blir overvåket og hvordan alt arbeid kvalitetssikres.
 • Kunne redegjøre for hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig.
 • Kunne redegjøre for metoder for håndtering, oppstalling, fôring, merkingsmetoder, helsemonitorering, anestesi, smertelindring og human avliving av forsøksdyr (inklusiv fisk) og kunne redegjøre for de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av type metode og type utstyr for håndtering og behandling av forsøksdyr.
 • Kjenne til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer.
 • Kunne peke ut de potensielle helsefarene forbundet med å jobbe med forsøksdyr og hvordan man kan minimalisere disse farene.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår hovedsakelig i forelesninger, men også filmer og problemoppgaver vil bli brukt. Undervisningen vil bli kjørt sammen med dyrepleierstudentene.

Praktisk opplæring (3 halve dager, internt 2. semester) i enkle teknikker (injeksjonsmetoder og blodprøvetakings metoder på mus, rotte og kanin).

Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:
9 timer praksis i 2. semester er obligatorisk og krever aktiv deltakelse. Det er 48 timer karantene mht kontakt med gnagere
Vurderingsordning:

For å bestå blokka må test i henhold til kriteriene bestås

Praksis i 2. semester må bestås

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen krav til utstyr.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :