Course code VET333

VET333 Klinikkdrift

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Gro Ladegård, Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Medvirkende: Anne Kristine Storset
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2021V
Fortrinnsrett: VET + B-DYR
Emnets innhold:

Klinikkdrift

Temaer som vil bli gjennomgått er:

  • SMB - små og mellomstore bedrifter. Basal økonomi
  • Reguleringer, HMS
  • Gruppeprosesser i interprofesjonelt samarbeid
  • Ledelsesteorier, gruppeprosesser
  • Tillit og konflikthåndtering

En introduksjon til klinikkdrift, bærekraftig dirft og interprofesjonelt samarbeid. Kurset gir teoretiske perspektiver og stimulerer refleksjon gjennom forelesninger, øvelser og gruppearbeid. 

Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten en introduksjon til yrkeslivet i en veterinærpraksis. Den yrkesfaglige rollen må utøves i samspill med kollegaer, ledere, ansatte, klienter og andre yrkesgrupper.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

A) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Forholde seg reflektert til de ulike rollene i en veterinærpraksis. Dette innebærer å ha tenkt gjennom egen atferd i grupper, lært om typiske gruppeprosesser og håndtering av viktige temaer som tillitsbygging og konflikthåndtering.

B) Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Være godt orientert om det samfunn og arbeidsliv han/hun skal møte etter endt studium. 
Læringsaktiviteter:
Kurset er et felleskurs med veterinærstudenter og dyrepleierstudenter. Det vil være en blanding av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid mm. Det vil således være en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning og det legges opp til studentaktive læringsformer.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelig i undervisningstiden og per epost
Pensum:
Se emnerom på Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Undervisningen er obligatorisk. Ved gyldig fravær utover en dag per uke må studenten levere inn oppgaver i faget. Ved ugyldig fravær må kurset følges neste studieår.
Vurderingsordning:

Studenten gir en presentasjon innenfor et tema fra kursets innhold. Presentasjonen må bestås for å bestå kurset.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr:

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DIFLED07

VET321

 DYR212

Undervisningstid:
25-30 timer/uke
Eksamensdetaljer: Deltakelse: Bestått / Ikke bestått